CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM LITE

VỮNG CHẤT LƯỢNG - TRỌN NIỀM TIN

VIỆN KIỂM SOÁT TỐI CAO VIỆT NAM - TRẦN THÁI TÔNG, HÀ NỘI

Nhà thầu chính là VINGROUP chính vì vậy yếu tố chất lượng và tiến độ rất cao đặc biệt hơn lại là chủ sở viện kiểm soát tối cao thì yêu cầu càng trở lên Quan Trọng. DREAMLITE rất vinh dự cung cấp sản phẩm chất lượng cao cho công trình.

Thiết kế bởi Tâm Nghĩa